DJ Bouman Advies werkt samen met de Scheidingsraadgevers!

Sinds kort werkt DJ Bouman Advies samen met de Scheidingsraadgevers, een team van ervaren en betrokken professionals waaronder advocaten, een kindercoach, een loopbaancoach en een psycholoog.

De gevolgen van een echtscheiding  zijn ingrijpend, zowel emotioneel, sociaal als financieel. Niet alleen voor de partners, maar ook voor hun omgeving. In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen, als die erbij betrokken zijn. Maar ook ouders, vrienden, kennissen, buren: allemaal hebben ze een mening en geven ze, gevraagd en ongevraagd, advies. Naar wie moet je luisteren? Er gebeurt zoveel tegelijk. Het is moeilijk om in deze verwarrende tijd de juiste beslissingen te nemen. De Scheidingsraadgevers bekijken een echtscheiding van alle kanten. Een team van ervaren deskundigen buigt zich samen met u over uw situatie. Elke scheiding vraagt om maatwerk; wij leveren geen standaardadviezen. De belangen van de toekomstige ex-partners en van hun kinderen op korte en langere termijn vormen het uitgangspunt voor onze advisering. U kiest vrijblijvend die onderdelen uit ons dienstenaanbod die aansluiten op uw situatie. De betrokken professionals stemmen hun adviezen onderling af (na toestemming van de betrokkenen). Door de korte lijnen en samenwerking houden de Scheidingsraadgevers de turbulente periode voor u overzichtelijk en beheersbaar.

De Scheidingsraadgevers nodigen u graag uit op 11 september 2014 voor “De wereld draait door na een echtscheiding”, een interactieve informatieavond o.l.v. Mariska Hulscher.

U kunt zich aanmelden op www.hekkelman.nl/informatieavond_scheidingsraadgevers_11september

Wij hopen u te ontmoeten op 11 september a.s. van 20.00-22.00uur. Inloop vanaf 19.30uur