DJ Bouman Advies werkt samen met de Scheidingsraadgevers!

Sinds kort werkt DJ Bouman Advies samen met de Scheidingsraadgevers, een team van ervaren en betrokken professionals waaronder advocaten, een kindercoach, een loopbaancoach en een psycholoog.

De gevolgen van een echtscheiding  zijn ingrijpend, zowel emotioneel, sociaal als financieel. Niet alleen voor de partners, maar ook voor hun omgeving. In de eerste plaats natuurlijk voor de kinderen, als die erbij betrokken zijn. Maar ook ouders, vrienden, kennissen, buren: allemaal hebben ze een mening en geven ze, gevraagd en ongevraagd, advies. Naar wie moet je luisteren? Er gebeurt zoveel tegelijk. Het is moeilijk om in deze verwarrende tijd de juiste beslissingen te nemen. De Scheidingsraadgevers bekijken een echtscheiding van alle kanten. Een team van ervaren deskundigen buigt zich samen met u over uw situatie. Elke scheiding vraagt om maatwerk; wij leveren geen standaardadviezen. De belangen van de toekomstige ex-partners en van hun kinderen op korte en langere termijn vormen het uitgangspunt voor onze advisering. U kiest vrijblijvend die onderdelen uit ons dienstenaanbod die aansluiten op uw situatie. De betrokken professionals stemmen hun adviezen onderling af (na toestemming van de betrokkenen). Door de korte lijnen en samenwerking houden de Scheidingsraadgevers de turbulente periode voor u overzichtelijk en beheersbaar.

De Scheidingsraadgevers nodigen u graag uit op 11 september 2014 voor “De wereld draait door na een echtscheiding”, een interactieve informatieavond o.l.v. Mariska Hulscher.

U kunt zich aanmelden op www.hekkelman.nl/informatieavond_scheidingsraadgevers_11september

Wij hopen u te ontmoeten op 11 september a.s. van 20.00-22.00uur. Inloop vanaf 19.30uur

 

 

Nieuw koopcontract

Per 1 juni is een nieuw koopcontract ingegaan, dat is opgesteld door de makelaarsorganisaties NVM, VastgoedPro en VBO, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Doordat alle drie de grote makelaarsorganisaties betrokken zijn, is de dekking van het nieuwe koopcontract veel groter.

Het nieuwe contract is een herziening van het modelkoopcontract van de NVM uit 2008.

In het nieuwe contract is het financieringsvoorbehoud veranderd: vanaf nu is één schriftelijke afwijzing van een bank nodig om af te kunnen zien van de koop van een huis. Voorheen was dit niet duidelijk vastgelegd en moest het ontbindingsverzoek ‘voldoende gedocumenteerd’ worden.

Ook zijn in het nieuwe koopcontract eventuele afspraken rond erfpacht opgenomen, zoals de hoogte van de canon en de resterende looptijd.

Bron: Vereniging Eigen Huis

NHG-kostengrens per 1 juli 2014 omlaag

Bron: www.nhg.nl

Op 1 juli 2014 gaat de kostengrens voor het afsluiten van een hypotheek met NHG omlaag van EUR 290.000 naar EUR 265.000. Omdat NHG bij de aankoop van een woning uitgaat van 6% bijkomende kosten, betekent dit dat de maximale koopsom inclusief verbouwingskosten maximaal EUR 250.000 mag zijn. Bijkomende kosten zijn notariskosten, afsluitprovisie, overdrachtsbelasting e.d.

De nieuwe kostengrens geldt voor hypotheken met een offertedatum op of na 1 juli 2014.

Voor offertes tot en met 30 juni 2014 geldt de kostengrens van EUR 290.000 met een bijbehorende maximale koopsom van EUR 273.584,90