Vul onderstaand formulier in om een spaarrekening te openen.

Persoonlijke gegevens rekeninghouder

De heerMevrouw

Voorletter(s) en achternaam*

Geboortedatum*

Geboorteland*

Nationaliteit*


Tegenrekening

Tegenrekeningnummer (IBAN)*

Ten name van*


Contactgegevens rekeninghouder

Adresgegevens*

Postcode*

Plaats*

Email*

Telefoonnummer*


Identiteitsgegevens rekeninghouder

Soort identiteitsbewijs*

Land van afgifte*

Plaats van afgifte*

Datum van afgifte*

Geldig tot*

Nummer identiteitsbewijs*

Burgerservicenummer (BSN)*

De tegenrekening dient een betaalrekening te zijn die exact op dezelfde naam staat als uw internetspaarrekening.
Voor een gezamenlijke spaarrekening is een gemeenschappelijke tegenrekening vereist en ook de gegevens van de 2e rekeninghouder.